Sosyal Sorumluluk ve Çeşitlilik

Bugünün dünyasında; değişen değerler ve gelişen toplumsal görüşlerle karşılaşmaktayız. İnsanlar saf benliklerini kabul ettiklerinde daha özgüvenli, daha saygın olurlar. Böylece günümüzde, bireylerin haklarına ve miras aldığımız veya benimsemeyi seçtiğimiz farklılıklara saygı duymak; en önemli önceliklerdir. Bu görüş, toplumdaki herkesi ve özellikle insanları işe alan ve farklı geçmişlere sahip birçok insanın birbiriyle etkileşime girdiği ortamları sağlayan şirket ve firmaları zorlamaktadır. Bu, herkesi ilgilendiren bir sorumluluk haline geldi ve özellikle hukuk büroları bu sorumluluğu daha da fazla taşımaktadır. Çünkü evrensel hukukun benimsediği değer ve ilkeler, hukuk bürolarını tüm farklılıkları kabul eden, herkese eşit davranan ve ayrımcılık yapmayan bir konuma getirdi.

KN & Partners olarak en başta kendi içimizde yer alan farklılıkları benimsemiş, her rengin bizi nihai amacımıza biraz daha yaklaştırdığına inanmış durumdayız. Büromuzun vizyonu, her insana sadece oldukları kişi oldukları için değer veren bir dünya görüşüne dayanmaktadır. Ayrıca, KN & Partners sadece bu haklara saygı duymakla kalmaz, aynı zamanda farklılıkları teşvik etmenin çok önemli olduğuna inanır. KN & Partners, insanlar arasındaki ırk, cinsiyet, yaş veya diğer herhangi bir farklılığın gerçek olmadığına inanmaktadır. Firma, gökkuşağının tüm renklerinin birleşiminin yolunu seçmiştir. Yaşam özgürlüğünü ve fikir özgürlüğünü her zaman en üstte tutar. Bu anlamda; KN & Partners, bu amaçları hem içeride hem de dışarıda takip eder. Büromuz ve özellikle ortaklarımız kendilerini desteğe ihtiyacı olan insanlara yardım etmeye adamıştır ve onlara ses vermeye çalışır. Bu bağlamda, KN & Partners birçok Sivil Toplum Kuruluşunu ve Hayır Kurumu'nu desteklemektedir. Firma ayrıca, bu kuruluşların anlaşmazlıklarını çözerek ve onları yasal olarak temsil ederek yollarını kolaylaştırmaya çalışır.

Ayrıca, işe alım sürecinden çalışma düzenine kadar her aşamada çeşitliliğin korunması önceliğimizdir. Böylelikle çalışanlarımızın farklı özelliklerini destekliyor ve bu çeşitlilik ile gurur duyuyoruz. Bunların sonucu olarak da böylesi genç, dinamik ve her kesimden gelen ortak & personellerimiz ile paha biçilemez bir uyum yakalamış durumdayız. Yine çalışma düzeni içinde cinsiyet, cinsel yönelim, ırk, etnik köken, milliyet, engellilik hali dâhil hiçbir ayrım yapmaksızın, çalışanlarımızın kendilerini rahat hissetmeleri için her türlü imkânı yaratmaya çalışıyoruz. Terfi politikamız da bu doğrultuda tüm çalışanlarımıza eşit imkânlar sunuyor. Ayrıca çalışanlarımızın büyük bir çoğunluğunun kadın olduğunu da gururla belirtmek isteriz.


Bununla birlikte, KN & Partners'ın mottosunu hatırlatmakta fayda var: “Hep birlikte en ileriye!”. Büro, “hep birlikte” ifadesinin kapsayıcı doğasından gurur duymaktadır, çünkü KN & Partners'ın temel vizyonunu, yani herkesi farklılıklarıyla kabul etmeyi simgelemektedir.

Sosyal sorumluluk, KN & Partners olarak vazgeçilmez bir değer olup, çeşitlilik bir şirket için önünü görebilmek ve çözümler üretebilmek adına eşsiz bir fırsattır. Bu fırsatın avantaj olarak görülmesi, dezavantaja çevrilmemesi ise asli amaçlardan olmalıdır. Bu amaca hizmet edecek her türlü organizasyona destek olmak en büyük arzumuzdur.