Enerji ve Altyapı Hukuku

KN & Partners; enerji üretimi ve ticareti, elektrik üretimi ile alt yapı projeleri, özellikle Pertol başta olmak üzere; GES projeleri ile YEKA’lar  dahil enerji hukukunun temel alanlarında müvekkillerine danışmanlık vermektedir. KN & Partners, müvekkillerine, ihale aşamasından sözleşme müzakerelerine ve sonuçlanmasına kadar ilgili projelerin her aşamasında avukatlık ve danışmanlık hizmeti vermektedir. Enerji projelerinin kabulü anlamında gerekli finansman kaynak beklentileri ve proje gereksinimleri doğrultusunda müvekkillerinin proje süreçlerine dahil olmaktadır.

Bu kapsamda KN & Partners olarak verilen hizmetlerden bazıları şunlardır:

 • Özelleştirmeler
 • Ortak girişimler
 • Enerji alım- satımı ve risk yönetiminde hukuki süreçler
 • Tedarikçi Sözleşmeleri
 • Bayilik Sözleşmeleri
 • İstasyon Sözleşmeleri
 • Enerji hukuku kapsamında doğan uyuşmazlıkların çözümüEPDK mevzuatıyla uyumluluk süreçlerinin yürütülmesi
 • İdari makamlar ve özellikle EPDK nezdinde temsil
 • EPDK ve diğer idari makamlar aleyhinde her türlü iptal davası
 • Kamulaştırma ve özelleştirme süreçlerinde danışmanlık
 • Enerji projelerinin finansmanı konusunda hukuki danışmanlık
 • İmtiyaz sözleşmeleri hazırlanması
 • Lisans, izin ve ruhsata ilişkin davalar