Rekabet Hukuku

KN & Partners, Rekabet Kurumu uygulamaları ve süreçlerinin tamamında tecrübeli bir hukuk bürosudur. Rekabeti kısıtlayıcı anlaşmalar, birlikler, uyumlu eylem, dikey ve yatay anlaşmalar, hakim durumun kötüye kullanılması hususlarının tamamına ilişkin soruşturmalar kapsamında müvekkillerini temsil etmekte ve Rekabet Hukukunun tüm alanlarında danışmanlık hizmetleri sunmaktadır.

Bu kapsamda KN & Partners olarak verilen hizmetlerden bazıları şunlardır:

 • Rekabet Hukuku Denetim ve Uyum Süreci
 • Kurum Cezaları ve ilgili Süreçler
 • Şirket İçi Kılavuz Hazırlanması
 • Çalışan ve Yönetici Eğitimleri
 • Yerinde incelemeler ve soruşturmalar konusunda hukuki danışmanlık
 • Bireysel muafiyet ve menfi tespit başvuruları
 • Hakim durumun kötüye kullanılması ile ilgili danışmanlık
 • Birleşme & Devralma kontrolü
 • Pişmanlık başvuruları için danışmanlık
 • Dağıtım sözleşmelerinin ve yatay anlaşmaların düzenlenmesi ve kontrolü
 • Rekabet hukuku alanında devlet destekleri ile ilgili danışmanlık verilmesi