İş Hukuku

İş hukuku temel prensipleri itibarı ile işveren ve işçi arasındaki ilişki üzerine kuruludur. İşveren ile işçi arasında yaşanabilecek uyuşmazlıklar açısından iki taraf için de esas olan uyuşmazlıkların doğmadan önce engellenmesi, çalışma barışının bozulmaması ve iki taraf için de sağlıklı ve huzurlu bir ortamın yaratılıp sürdürülmesidir. KN & Partners da verdiği danışmanlık hizmetleriyle bu amacı gerçekleştirmeye yardımcı olmaktadır. Bu anlamda, işçinin ilk işe alındığı andan itibaren KN & Partners uzman hukukçuları ile sürece dahil olmakta ve ileride ortaya çıkabilecek sorunlar hukuki düzlemde en düşük seviyeye indirgenmektedir. Uyuşmazlık çıktığı durumlarda da bunların etkin bir şekilde çözülebilmesi için İş Hukuku’nun her alanıyla ilgili hukuki yardım KN & Partners tarafından sağlanmaktadır.

KN& Partners olarak bu alandaki hizmetlerden bazıları şu şekildedir:

 

  • Danışmanlık hizmeti
  • İş Hukuku Uyuşmazlıkları
  • Sözleşmelerin incelenmesi ve tadili
  • İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili konular
  • Ayrımcılığın önlenmesi
  • Sözleşme feshi ve risk analizleri
  • Uluslararası iş gücü istihdamı danışmanlığı
  • Sendikalarla olan ilişkiler konusunda danışmanlık verilmesi
  • Personele yönelik mevzuat eğitimleri