Deniz Ticareti Hukuku

KN & Partners, deniz ticareti hukuku ile ilgili olarak danışmanlık hizmeti vermekte ve uyuşmazlık çözümü için de yardımcı olmaktadır. Gemi kiralama ve satış sözleşmesinin hazırlanması, limanlar nezdinde iş takibi yapılması, navlun sözleşmelerinin hazırlanması gibi alanlarda hukuki yardım vermektedir. Gemi sahipleri, işletmeleri, gemi acenteleri ve P&I kulüplerine hukuki hizmetler KN & Partners tarafından sağlanabilmektedir.

Bu kapsamda KN & Partners olarak verilen hizmetlerden bazıları şunlardır:

 • Çatma
 • Kurtarma ve Yardım
 • Seferden men kararlarının alınması
 • Müşterek avarya
 • Yakıt alacaklarının tahsili
 • Gemi adamı alacaklarının tahsili
 • Kanuni rehin hakkı kararlarının icrası
 • Hapis hakkı tesisi
 • Charterparty metinlerinin hazırlanması
 • Charterparty metinlerinin yorumlanmasından kaynaklan uyuşmazlıklar
 • Laytime ve Demuraj sürelerinin hesaplanmasından kaynaklanan hukuki uyuşmazlıklar
 • Time-Charter kira bedellerinin tahsilinde geç veya hiç ödeme yapmama şeklinde ortaya çıkan uyuşmazlıkların çözümü
 • Gemi tescil ve terkin işlemleri
 • Deniz hukukundaki Mortgage işlemleri
 • Gemi sicil işlemlerinin closing aşamasında tarafların temsili
 • Gemi ve yat inşası sözleşmelerinin hazırlanması
 • Deniz hukuku alanında sözleşmelerin hazırlanması
 • Deniz Sigorta Hukuku alanında danışmanlık hizmetleri