Uyuşmazlık Çözümü ve Tahkim

KN & Partners gerek devlet mahkemeleri nezdinde gerekse tahkim yoluyla çözülebilecek uyuşmazlıklarda geniş bir tecrübeye sahiptir. Hızlı ve etkin çözüm almayı uyuşmazlık çözümü için bir misyon haline getirmiş ve müvekkillerin haklarını en doğru şekilde savunmak için eksiksiz bir çalışma yürütmeyi temel ilke olarak benimsemiştir.

Bu kapsamda KN & Partners olarak verilen hizmetlerden bazıları şunlardır:

  • Ticari sözleşmelerden kaynaklanan uyuşmazlıklar
  • Yabancı mahkeme ve hakem kararlarının tanıma ve tenfizi
  • Ortaklık ilişkileri, pay sahipliği gibi doğrudan şirketler hukukunu ilgilendiren uyuşmazlıkların çözümü
  • İş ve Sosyal güvenlik hukuku davaları
  • Yatırım uyuşmazlıkları
  • Borçların yeniden yapılandırılması
  • Ürün sorumluluğu ve tüketicinin korunmasına yönelik davalar
  • Haksız fiil davaları