Gayrimenkul ve Kira Hukuku

Gayrimenkul sektörü Türkiye’de yıllardır çok büyük hızda gelişen bir sektördür. KN & Partners bu alanla ilgili olarak çeşitli hizmetler sunmaktadır. KN & Partners danışmanlık ve dava takibi hizmetleri sunmakta; kamulaştırma, inşaat izinleri gibi idari süreçlerin takibi KN & Partners tarafından gerçekleştirilmektedir. KN & Partners, büyük ve orta ölçekli gayrimenkul projelerine hukuki inceleme, planlama, kredi ve finans işlemleri ve daha birçok konuda hukuki yardım vererek destek olmaktadır.

Bu kapsamda KN & Partners olarak verilen hizmetlerden bazıları şunlardır:

 • Tapu tescil ve terkin işlemleri
 • Tapu iptali ve tescili davaları
 • Kat mülkiyeti hukuku
 • İstihkak davası
 • Ortaklığın giderilmesi davası
 • Yabancıların mülk edinmesi
 • Gayrimenkul finansman projesi
 • Taşınmazın hukuki durum tespitinin yapılması
 • Hazine arazilerinin kiralanması, satın alınması, ihaleye iştirak edilmesi ve tüm süreçlerin takibi
 • Taşınmaz üzerinde ayni hak tesisi
 • Kamulaştırma ve el atma davaları
 • Kira ile ilgili dava ve icra takibi