Holding ve Aile Şirketleri Danışmanlığı

Özellikle ülkemizde eskiden beri yaygın olan aile şirketleri, aile bireylerinin sayılarındaki artış ve sonraki kuşaklara devirler ile beraber hukuki açıdan da önem arz etmeye başlamıştır. Bununla ilgili süreçlerde kurumsallaşma ve bu alanda atılacak adımların hukuka uygunluğu da dikkat edilmesi gereken noktaların başındadır. Kurumsallaşma inşa edilirken, mevcut aile şirketinin kurulmasında benimsenen temel ilkelerin değeri, KN & Partners tarafından göz ardı edilmemekte olup bu yeni kurumsal yapı tamamen aile şirketinin temel ilkeleri üzerine kurulmaktadır. Bu süreçte tanzim edilecek olan aile anayasası ile ilgili süreç çok titizce yürütülmektedir ve bu da çok yönlü sosyal-hukuksal düşünme yeterliliğini taşımaya bağlıdır. KN & Partners bu sürecin sancısız yürütülmesi adına çok sayıda aile şirketine danışmanlık vermiş, ve kurumsal bir yapıda büyümelerine yardımcı olmuştur.

Bu kapsamda KN & Partners olarak verilen hizmetlerden bazıları şunlardır:

  • Holding Kurulumu
  • Denetim ve Hukuka Uyum Süreçleri
  • Genel Kurular ve Yönetim Kurulları
  • Aile Anayasası oluşturulması
  • Aile üyeliği ve şirket ortaklığı ilişkilerinin düzenlenmesi
  • Aile üyeleri arasında iş ive iş dışında çıkabilecek uyuşmazlıkların çözümü