Hukuka Uyum ve Beyaz Yaka Suçları

Ülkelerin hukuk düzenlemelerine bağlı olarak, şirketler ticari faaliyetlerini yerine getirirken zaman zaman bilhassa sınır ötesi işlemlerde, şirket yöneticilerinin ya da çalışanlarının yapabilecekleri basit hatalar söz konusu şirket veya yönetici/çalışan açısından cezai ve hukuki yaptırım doğurabilecek ve itibar kaybına neden olabilecektir. KN & Partners bu riski bertaraf edebilmek için ortakları ve uzman avukatları ile müvekkil şirketlerine uyum programları ve eğitimleri düzenlemektedir. Etik ilkelerin tanzim ve revizesi işlemlerini bizzat yapmakta ve bu gibi düzenleyici kurallara uyulmasını sağlayan kapsamlı uyum çalışmaları yürütmektedir. Özellikle uluslararası arenada DRT önderliğinde bu alandaki başarısı tescillenmiştir.

Bu kapsamda KN & Partners olarak verilen hizmetlerden bazıları şunlardır:

  • Sözleşmelerin düzenlenmesi ve revizesi
  • Rekabet Hukuku Denetim ve Uyum Süreci
  • KVKK Denetim ve Uyum Süreci
  • Vergi Hukuku Denetim ve Uyum Süreci
  • İş Hukuku Denetim ve Hukuka Uyum Süreçleri
  • Ticaret Odası bildirimleri, tescil ve ilanlar
  • İdari Ceza Davaları ve süreçleri