İcra İflas Hukuku

Her türlü uyuşmazlığın ve uyuşmazlıktan kaynaklı dava süreçlerinin son basamağı olan icra hukukunda etkin çözüm KN & Partners tarafından oldukça önemsenmektedir. Tahsili gecikmiş alacak yönetimi de dahil olmak üzere; mahkeme kararlarının icrasının temini, ticari alacak ve borç yönetimi, tahsil sürecinde ihtiyati haciz, teminat ve teminatın paraya çevrilmesi, alacak ve borçların yeniden yapılandırılması, iflas ve konkordato süreçlerinin yönetilmesi ve daha birçok icra iflas hukuku ile ilişkili meselede etkin çözüm odaklı avukatlık hizmeti sağlamaktadır. KN & Partners bu konuda oldukça tecrübeli bir ekibe sahip olması dolayısıyla bu süreçlerin takibini hızlı ve tatmin edici bir şekilde yapabilmektedir.

Bu kapsamda KN & Partners olarak verilen hizmetlerden bazıları şunlardır:

  • Alacağın tahsili amaçlı icra ve iflas takipleri ve ilgili davalar
  • Gayrimenkul Tahliyesi
  • İtirazın İptali Davası ve İtirazın Kaldırılması
  • Tasfiye süreci işlemleri
  • İflas & Konkordato süreçleri
  • Sulh Protokolleri