Sosyal Güvenlik Hukuku

Sosyal güvenlik hukuku temel prensipleri itibari ile idari merciler ile işveren arasındaki ilişkiler üzerine kuruludur. İşveren ve idari merciler arasında herhangi bir uyuşmazlığın ortaya çıkmaması adına atılması gereken adımların atılması ve gerekli düzenlemelerin yapılması, tüm hukuki gerekliliklerin yerine getirilmesi sayesinde mevzuata en üst derecede uyum sağlanması KN & Partners tarafından verilen hizmetlerin konusunu oluşturmaktadır.

KN& Partners olarak bu alandaki hizmetlerden bazıları şu şekildedir:

  • Danışmanlık ve eğitim hizmetleri
  • SGK denetim ve hukuki risk raporu tanzimi
  • Asıl işveren- Alt işveren ilişkisine yönelik danışmanlık verilmesi,
  • Yabancı uyruklu personel çalıştırma ve izinleri
  • İkamet izni alınması ile ilgili danışmanlık verilmesi
  • Emeklilik süreçleri ve emekli olma konularında hukuki danışmanlık
  • İşyeri nakli ve devri halleri
  • Sosyal güvenlik Mevzuatı Teşviklerinin hakkında danışmanlık