Şirketler ve Ticaret Hukuku

KN & Partners, dinamik ortakları ve ekibi ile şirketler hukukunun her alanında danışmanlık hizmeti vermektedir. Bu kapsamda; yerel ve çok uluslu şirketlerin faaliyet gösterilecek ülkede yapılanması, kuruluş ve sonrasında şirketler hukuku ile alakalı her türlü sürecin takibi, belgelerin tanzim edilmesi ve süreç yönetimi, şirketlerin birleşme, devralma, tür değiştirme, bölünme ve buna ilişkin izin süreçlerini de kapsayan tüm alanlarda hizmet verilmektedir. Bu alanda yıllardır çalışması neticesinde edindiği tecrübe ile süreçlerin doğru ve hızlı yürütülmesi konusunda başarılı bir profil çizmektedir.

KN & Partners'ın ilgili alanda sunduğu diğer Şirketler ve Ticaret konulu ana hizmetler şu şekildedir:

 • Şirket içi yönetmelik ve politikaların hazırlanması ve yürürlüğe konması
 • Türk Ticaret Kanunu kapsamında eğitimler verilmesi, kanuna uyum süreçlerinin yürütülmesi, periyodik denetimler yapılması, esas sözleşme tadillerinin gerçekleştirilmesi
 • Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul süreçlerinin yürütülmesi, iç yönerge, temsil ve ilzama yönelik karar ve düzenlemeler ile yönetim kurulu ve diğer komite kararlarının tanzimi, denetimi
 • Sözleşmelerin Türk Ticaret Kanunu ile uyumlu hale getirilmesi
 • Pay sahipleri ve yöneticilerin sorumluluklarına ilişkin danışmanlık verilmesi
 • Aile anayasası, pay sahipleri sözleşmesi tanzimi ve danışmanlığı
 • Birleşme, devralma, tür değiştirme, bölünme ve yeniden yapılandırma
 • Ticari işletme devrine ve rehnine ilişkin danışmanlık verilmesi
 • Ortak girişimlerin kurulması ve sözleşme ile müzakere süreçlerinin yönetilmesi
 • Önleyici hukuk incelemesi, durum tespiti ve düzeltici işlemlerin (self due diligence) yapılması
 • Yönetim Kurulu toplantıları ve Genel Kurullar’a yönelik danışmanlık