Sigorta Hukuku

KN & Partners, uzun yıllardır özellikle Filo ve Lojistik başta olmak üzere, Karayolları Trafik Kanunu ve ilgili diğer mevzuat kapsamında geniş bir müvekkil yelpazesine sahip olmanın avantajı ile bu alanda istikrarlı ve güçlü bir şekilde yoluna devam etmektedir. Özellikle trafik kazalarından doğan her türlü maddi ve manevi kayıpların tazmini ile ilgili olarak her türlü uyuşmazlığın çözümünde KN & Partners büyük bir tecrübeye sahiptir. Bugüne kadar toplamda 50.000’i aşan hasar sürecinin yönetimi ve sigorta tazmini KN & Partners ve uzman ekibi tarafından yürütülmüştür. Bununla birlikte, Türkiye’nin en büyük Sigorta Şirketi Çatısı dahil birçok sigorta şirketine de hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti sunmaktadır. KN & Partners bünyesindeki Danışmanlık hizmetlerinin büyük bölümünün Sigorta alanına ayırılması, bu alanin önemli derecede büyük olduğunu göstermektedir.

Bu kapsamda KN & Partners olarak verilen hizmetlerden bazıları şunlardır:

  • Sigorta Tahkim Kurulu uyuşmazlıkları
  • Sigorta Davaları
  • Sigorta Sulh Dosyaları
  • Rücu ilişkisinden doğan davalarda temsil
  • Kazalardan doğan tazminat davaları
  • Sigorta şirketleri ve acentelerinin faaliyetlerinin mevzuata uygun yürütülmesi konusunda danışmanlık
  • Sigorta poliçelerine ilişkin hukuki hizmetler