Makaleler

Yabancılara Dair Bazı Hukuki Düzenlemeler

Türkiye’de çalışma ve ikamet izni alınması, Türkiye’de faaliyet gösterecek şirketlerin yabancı çalışanları bakımından önemli bir konudur. Uluslararası İşgücü Kanunu’na göre yabancı statüsünde olan kişilerin çalışma izni olmadan çalışmaları veya çalıştırılmaları yasaktır. Çalışma izinlerinin verilmesi konusunda yetkili makam Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığıdır

Ülkemizin yabancılara tanıdığı vizenin ve vizeden doğan muafiyetin sağladığı süreden daha uzun süre Türkiye’de kalacak yabancıların ikamet izni almaları yasal bir zorunluluktur. Buna bağlı olarak Türkiye’de doksan günden fazla kalacak yabancıların ikamet izni almaları zorunludur İkamet izni başvurusu genel olarak yabancının vatandaşı olduğu veya yasal olarak bulunduğu ülkedeki konsolosluklara yapılır.

Yurtdışından çalışma izni için başvuran yabancıların aynı zamanda ikamet izni başvurmaları gerekli değildir zira alacakları çalışma izni aynı zamanda ikamet izni için de geçerli olacaktır.

Yurtiçinden yapılacak çalışma izni başvurusunda ise en az 6 ay süreli ikamet izninin bulunması gerekmektedir. Dolayısı ile yurtdışından yapılacak başvurular süreci daha da kısaltacaktır.

Taşınmaz Edinme:

Tapu Kanunu md.35’te yapılan yeni düzenlemeler ile mütekabiliyet esası kaldırılmış ve yabancı ülke vatandaşlarının Türkiye’de taşınmaz elde etmesi kolaylaştırılmıştır. Özellikle eski düzenlemelerle arap ve islam ülkeleri vatandaşlarının taşınmaz elde etmesi zor iken yeni yapılan düzenlemeler ile bu husus kolaylaştırılmıştır.

Evlenme ve Boşanma:

Türkiye’de bir Türk vatandaşı ile bir yabancı veya aynı devlet vatandaşı olmayan iki yabancı ancak yetkili Türk evlendirme memuru önünde evlenebilirler. Aynı ülke vatandaşı olan iki yabancı kendi milli kanunlarının yetki vermiş olduğu takdirde, o devletin Türkiye’deki temsilcilikleri önünde evlenme yapabilecekleri gibi Türk makamları önünde de evlenebilirler.

Yabancılara Dair Bazı Hukuki Düzenlemeler

Some Legal Regulations on Foreigners

Av. M. Burak KÜÇÜKİSLAMOĞLU