Makaleler

Menejerlik İlişkisi ve Menajerin Hukuki Sorumluluğunun Yorumlanması

Özet: İşbu yazımızda tecrübelerimiz doğrultusunda iyi bir menajerin nasıl olması gerektiği, ve menajerlik sözleşmelerindeki sorumsuzluk kayıtlarının hukuken geçerlilik durumları irdelenmiştir.

Fransızca kökenli bir kavram olan “Menajer” kavramı TDK’de “Bir sporcunun veya sanatçının mesleki işlerini düzenleyen ve yöneten kimse” olarak tanımlanmıştır.

Günümüzde ise menajerler mesleki hayatları haricinde sporcu ve sanatçıların gündelik hayatlarının içerisinde de yer almakta, gündelik işlerini de düzenlemekte ve yönetmektedirler. Kanaatimizce bunun sebebi olarak ise sporcu ve sanatçıların gündelik hayatlarının mesleki hayatlarına da tesir etmesi gösterilebilir.

İyi bir menajerin ana görevleri sırasıyla;

  • Her koşulda temsil ettiği sporcu ve sanatçının yanında olması,
  • Onu muhtemel risk ve tehlikelere karşı koruması,
  • Kariyerini geliştirmesi maksadıyla her türlü desteği sağlaması olarak belirtilebilir

Bu üç başlığı irdeleyecek olursak;

  • Her koşulda temsil ettiği sporcu ve sanatçının yanında olması,

Menajer bu görevde temsil ettiği sporcu ve sanatçının sadece kariyerinde değil sağlık sorunlarında, psikoloji problemlerinde ve sosyal ilişkilerinde çözüm üreten ana kaynak konumunda bulunmalı, sporcu ve sanatçının ihtiyacı olduğu durumlarda gerektiği taktirde 7/24 destek sağlamalıdır.

İşbu süreçler içerisinde menajer aynı zamanda sporcu ve sanatçı ile profesyonel iş ilişkisini korumalı aralarındaki profesyonel ilişki sınırının aşılmasına izin vermemelidir.

Özet olarak iyi bir menajer aynı zamanda sporcu ve sanatçının yaşam koçu pozisyonunda olmalıdır.

  • Muhtemel risk ve tehlikelere karşı koruması,

Sporcu ve sanatçının kariyerine gölge düşürebilecek, tehlike oluşturabilecek durumlar menajer tarafından önceden analiz edilmeli, ilgili tehlike ve risk durumlarına karşı önlemler alınmalıdır.

Sporcu ve sanatçının imzalayacağı her türlü sözleşme önceden menajer tarafından gözden geçirilmeli, irdelenmeli ve gerektiği taktirde revize edilmelidir. Sporcu ve sanatçının her türlü basın ilişkisi menajer kontrolünden geçmeli, gerektiği taktirde menajer tarafından sporcu ve sanatçının başta hukuki hakları olmak üzere her türlü hakları ivedilikle savunulmalıdır.

Özet olarak iyi bir menajerin hem iyi bir hukuki bilgiye hem de danışmanlık yeteneğine sahip olması sanatçıyı her anlamda koruyabilecek bir danışman olması gerekmektedir.

  • Kariyerini geliştirmesi maksadıyla her türlü desteği sağlaması

Sporcu ve sanatçının kariyerini geliştirmesi sürecinde başta ajanslarda ve işlevselliği yüksek platformlarda sporcu ve sanatçının bilinirliği artırılmalı akabinde sporcu ve sanatçıya gelecek teklifler, projeler incelenerek sanatçıya en uygun proje ve teklifler pozitif negatif yönleriyle ayrı ayrı sporcu ve sanatçıya anlatılmalı kabul edilecek projeye karar verilmelidir. Böyle durumlarda menajerin veya sanatçının tek başına karar vermesi uygun olmayacaktır.

Sporcu ve sanatçının kişisel gelişimi menajer tarafından ihmal edilmemeli, sporcu ve sanatçıya katkı sağlayacak eğitim ve programlara sporcu ve sanatçının katılımının menajer tarafından teşvik edilmesi, sporcu ve sanatçının yönlendirilmesi gerekmektedir.

Özet olarak iyi bir menajer aynı zamanda sporcu ve sanatçının kişisel gelişim antrenörü konumunda olmalıdır, Menajer, içsel anlamda Sporcu ve sanatçı kariyerinin ve hayatının her aşamasında ona destek olacak, danışmanlık verecek ve onu geliştirecek biri olarak tanımlanabilir.

Menajer ve Sporcu-sanatçı arasındaki sözleşmesel ilişki yukarıda belirtmiş olduğumuz ilkeler üzerinden yorumlanmalı ve menajerin sporcu- sanatçı üzerindeki hukuki sorumluluğu bu ilkeler ışığında belirlenmelidir.

Menajer işbu makalemizde bahsetmiş olduğumuz hususlar doğrultusunda hem bir danışman hem de bir vekil olarak öne çıkmaktadır.

Danışmanlar hizmet sözleşmesi vekiller ise vekalet sözleşmesi doğrultusunda çalışmaktadır.

Bu doğrultuda menajerlik sözleşmesinin salt olarak kariyer gelişimine ilişkin bir hizmet sözleşmesi olarak yorumlanması kanaatimizce menajerlik kavramının yukarıda belirtmiş olduğumuz temellerine ters düşecektir.

Menajerlik sözleşmesi niteliği gereğince karma bir sözleşme olup hizmet ve vekalet sözleşmelerinin birleşiminden oluşmakta, menajerin sorumluluğu da bu doğrultuda ortaya çıkmaktadır.

Menajerlerin danışmanlık verdikleri hususlarda sorumluluklarının vekil olarak hareket ettikleri hususlara nazaran daha az olacağı açıktır.

Menajerler danışmanlık verdikleri hususlarda ağır ihmal veya kasıtlarından sorumlu tutulabilecekken kanaatimizce vekil olarak hareket ettikleri durumlardaki sorumlulukları hafif ihmallerinden başlar.

Her olay kendi özelinde değerlendirilecek olsa da menajerin aynı zamanda avukat olması halinde, sorumluluk sınırının, özellikle hukuki danışmanlık vermesi ve vekil olarak hareket etmesi durumlarında asgari olarak Avukatlık Kanunu sorumluluk sınırı seviyesinde olacağı açıktır.

Bu bilgiler ışığında menajerin sporcu- sanatçının ilişkilerini yönetirken dikkatli olması gerektiği ve kendi kusuru sebebiyle sporcu- sanatçı üzerinde oluşan negatif etkilerden sorumlu olması gerektiği izahtan varestedir.

Sorumluluğun belirli bir tutar ile sınırlandırılması uygun olmakla birlikte kanaatimizce menajerin her türlü işin sonucundan sorumsuz olacağına ilişkin bir hükmün hukuken uygulanma alanı bulması mümkün değildir.

Böyle durumlarda menajerin sorumsuzluk kaydına rağmen menajerin sorumluluğuna gidilebilmeli sporcu- sanatçının uğramış olduğu zararlardan menajer kusuru oranında sorumlu olmalıdır.

 

Menejerlik İlişkisi ve Menajerin Hukuki Sorumluluğunun Yorumlanması

Releations and Resposibilities Between Manager & Client

Av. M. Burak KÜÇÜKİSLAMOĞLU

İBRAHİM CAN NARİN - PARTNER