Aylık Bülten

Temmuz, 2022
27.07.2022 Tarihli CK Kararı Hak.

27.07.2022 Tarihli Resmi Gazetede Yayımlanan 5520 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı Uyarınca Kurumlar Vergisi İstisnasının Uzatılmasına Karar Verildi.

Değerli Müvekkil Şirketlerimiz,

2021 yılının sonuna doğru ülkece yaşadığımız kur krizinin derinleşmesinin önüne geçmek üzere halk arasında Kur Korumalı Mevduat (Bundan böyle "KKM" olarak anılacaktır.) olarak bilinen dövize endeksli Türk Lirası cinsinden mevduat hesabı olarak tanımlanan yeni bir finansal ürün tanıtılmıştır.. Bu düzenlemeyi peşi sıra izleyen ek teşviklerle birlikte gerçek ve tüzel kişilerin döviz varlıklarını bu hesaplara depo etmesi maksadıyla gerekli çalışmalar yürütülmüştür.

Bu kapsamda başta Sermaye Şirketleri (Anonim, Limited ve Paylı Komandit türünden şirketler) olmak üzere tacir sıfatını haiz iktisadi/ticari işletme işleten dernek ve vakıflar ve kooperatifler ile  iş ortaklıklarının sisteme dahil edilebilmesi için Kurumlar Vergisi Kanunu'na Geçici 14. Madde 4. fıkra eklenmiştir:

Bu çerçevede 31.03.22 tarihi itibarıyla bilançolarında yabancı para yer alan Kurumlar 2022 yılının sonuna kadar bu varlıkları Türk Lirasına çevirmeleri ve bu meblağı en az üç ay vadeli KKM hesaplarına yatırmaları durumunda buradan elde edecekleri faiz, kar payı ve sair kazançları bakımından kurumlar vergisinden müstesna tutulacakları kararlaştırılmıştı. İşbu Geçici 14. maddenin dördüncü fıkrasının devamında 30.06.22 ve 30.09.22 tarihli Kurumların 2 ve 3. çeyrek bilançoları için bu istisnayı uzatma yetkisinin Cumhurbaşkanı'na ait olduğu belirtilmişti.

İşbu bilgilendirme notunun konusu olan 27.07.2022 tarihli Cumhurbaşkanı Kararı ile Cumhurbaşkanı kendisine tanınan yetkiyi kullanarak 30.06.22 bilançosunda yer alan yabancı paraların da KKM'ye geçirilmesi halinde kurumlar vergisinden ayrık tutulacağı kararlaştırılmıştır.

 

Ekonomik tablo ve başta Amerikan Merkez Bankası (FED) ile Avrupa Merkez Bankası (ECB) tarafından yapılan faiz arttırımları olmak üzere küresel gelişmeler göz önünde bulundurulduğunda ülkemizde döviz kurlarının yukarı yönlü hareketliliğe açık olduğu değerlendirilmektedir. Bu sebepten 30.09.22 bilançosunda yer alacak yabancı paralar için de bu istisnanın ileriki aylarda genişletileceği öngörülmektedir.

Bu açıklamalarla birlikte 27.07.2022 duyurulan vergi avantajından yararlanılabilmesi adına siz değerli Müvekkil Şirketlerimizi bilgilendirmekten büyük mutluluk duyar, herhangi bir hususta yardıma gereksiniminizin olması halinde Küçükislamoğlu |Narin & Partners ekibi olarak her daim yanınızda olduğumuzu bildiririz.

Saygılarımızla bilgilerinize sunulmuştur.

27.07.2022 Tarihli CK Kararı Hak.