Aylık Bülten

Haziran 2020

YÜRÜRLÜĞÜ ERTELENEN KİRA SÖZLEŞMESİ HÜKÜMLERİ

 Özet: Bu çalışmada yürürlüğü 1 Temmuz 2020 tarihine ertelenen Türk Borçlar Kanunu (Kanun)’nun kira sözleşmelerine ilişkin hükümleri incelenecek ve hükümlerin uygulanmasının kira sözleşmelerine etkisi değerlendirilecektir. Giriş 2012 yılında yürürlüğe giren 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nda yer alan, kiracının tacir veya tüzel kişi olduğu işyeri kiralarına ilişkin bazı hükümlerin yürürlüğe girişi sekiz sene ertelenmiştir. Yürürlüğe girişi ertelenen Türk Borçlar Kanunu’nun 323, ...
Devamı ...

Mayıs 2020 | Sayı . 1

Hukuki Açıdan COVID-19

Çin’in Wuhan kentinde doğan ve hızla tüm dünyaya yayılan COVID-19 hayatımızı önemli ölçüde etkilemeye devam ediyor. Özellikle ekonominin bozulması ile birlikte hukuk alanında da etkileri gün geçtikçe artarak görülüyor. Ticaret hukuku başta olmak üzere, hukukun her alanında önemli değişiklikleri izliyoruz. Hatta bir yandan infaz kanununda yapılan değişiklik ile ceza hukukuna etki ederken, diğer yandan karantina sonrası boşanma oranlarının artması ile aile hukukuna kadar etki ettiğini söyleyebiliriz. Bununla birlikte, “Yeni Normal” kavramını sıklıkla duymaya ...
Devamı ...