Deniz Ticareti Hukuku

Deniz Ticareti departmanımız, deniz ticareti hukuku alanında karşılaşılan sorunların çözümünde hızlı bir şekilde aksiyon alarak çözüme kavuşturmaktadırlar.

Bu alandaki faaliyetlerimiz aşağıda belirtilen işlemleri kapsamaktadır :

 • Çatma
 • Kurtarma ve Yardım
 • Seferden men kararlarının alınması
 • Müşterek avarya
 • Yakıt alacaklarının tahsili
 • Gemi adamı alacaklarının tahsili
 • Kanuni rehin hakkı kararlarının icrası
 • Hapis hakkı tesisi
 • Charterparty metinlerinin hazırlanması
 • Charterparty metinlerinin yorumlanmasından kaynaklan uyuşmazlıklar
 • Laytime ve Demuraj sürelerinin hesaplanmasından kaynaklanan hukuki uyuşmazlıklar
 • Time-Charter kira bedellerinin tahsilinde geç veya hiç ödeme yapmama şeklinde ortaya çıkan uyuşmazlıkların çözümü
 • Gemi tescil ve terkin işlemleri
 • Deniz hukukundaki Mortgage işlemleri
 • Gemi sicil işlemlerinin closing aşamasında tarafların temsili
 • Gemi ve yat inşası sözleşmelerinin hazırlanması
 • Deniz hukuku alanında sözleşmelerin hazırlanması
 • Deniz Sigorta Hukuku alanında danışmanlık hizmetleri