Uyuşmazlık Çözümü ve Tahkim

KIN & Partners olarak bu alandaki yeterliliklerimizi, birey ve kurumların günlük ve ticari hayatta sürekli karşılaşabilecekleri çok çeşitli uyuşmazlıkların etkin bir şekilde çözümlenmesinde kullanabiliyoruz. Bu doğrultuda sayısız tecrübeye sahip ortaklarımız ve avukatlarımız ile her bir dava ve uyuşmazlık için ayrı bir hikaye olduğu gerçeğinden yola çıkarak olaya özgü adımlar atıyoruz. Bugüne dek takibini yürüttüğümüz dava ve tahkim dosya sayımızın binlerce olması bize her bir adımı nasıl atmamız gerektiğini öğretti.

Bu sayede müvekkillerimize verdiğimiz bazı avukatlık hizmetleri şunlardır:

  • Ticari sözleşmelerden kaynaklanan uyuşmazlıklar
  • Yabancı mahkeme ve hakem kararlarının tanıma ve tenfizi
  • Ortaklık ilişkileri, pay sahipliği gibi doğrudan şirketler hukukunu ilgilendiren uyuşmazlıkların çözümü
  • İş ve Sosyal güvenlik hukuku davaları
  • Yatırım uyuşmazlıkları
  • Borçların yeniden yapılandırılması
  • Ürün sorumluluğu ve tüketicinin korunmasına yönelik davalar
  • Fikri ve Sınai Mülkiyet Haklarına ilişkin her türlü uyuşmazlık çözümü
  • Haksız fiil davaları
  • Sigorta Tahkim Kurulu uyuşmazlıkları