Gayrimenkul ve Kira Hukuku

KIN & Partners olarak, konusunda uzman partnerlerimiz ve avukatlarımız ile gayrimenkul hukukunda danışmanlık ve dava takibi hizmetlerimizin yanı sıra kamulaştırma, inşaat izinleri gibi idari süreçlerin takibi de tarafımızca gerçekleştirilmektedir.

KIN & Partners olarak bu alanda verdiğimiz hizmetlerden bazıları şunlardır:

  • Tapu iptali ve tescili davaları
  • Kat mülkiyeti
  • İstihkak davası
  • Kentsel Dönüşüm
  • Ortaklığın giderilmesi davası
  • Yabancıların mülk edinmesi
  • Gayrimenkul finansman projesi
  • Taşınmazın hukuki durum tespitinin yapılması
  • Hazine arazilerinin kiralanması, satın alınması, ihaleye iştirak edilmesi ve tüm süreçlerin takibi
  • Taşınmaz üzerinde ayni hak tesisi