Hukuka Uyum ve Beyaz Yaka Suçları

Ülkelerin hukuk düzenlemelerine bağlı olarak, şirketler ticari faaliyetlerini yerine getirirken zaman zaman bilhassa sınır ötesi işlemlerde, şirket yöneticilerinin ya da çalışanlarının yapabilecekleri basit hatalar söz konusu şirket açısından cezai ve hukuki yaptırım doğurabilecek ve itibar kaybına neden olabilecektir. KIN & Partners olarak şirketler üzerinde yer alan bu riski bertaraf edebilmek için ortaklarımız ve uzman avukatlarımız tarafından müvekkil şirketlerimizde uyum programları ve eğitimleri düzenliyor, etik ilkelerin tanzim ve revizesi işlemlerini bizzat yapıyor ve bu gibi düzenleyici kurallara uyulmasını gerçekleştirici bir dizi kapsamlı uyum çalışmaları yapıyoruz. Özellikle uluslararası arenada DRT önderliğinde bu alandaki başarımızı tescillemiş durumdayız.