İcra İflas Hukuku

Her türlü uyuşmazlığın en son basamağı olan icra hukukunda etkin çözüm her daim önceliğimizdir. Bu anlamda tahsili gecikmiş alacak yönetimi de dahil olmak üzere, mahkeme kararlarının icrasının temini, ticari alacak ve borç yönetimi, tahsil sürecinde ihtiyati haciz, teminat ve teminatın paraya çevrilmesi, alacak ve borçların yeniden yapılandırılması, iflas ve konkordato süreçlerinin yönetilmesi gibi belli başlı icra iflas hukuku alanlarında çözüm odaklı avukatlık hizmeti sağlamaktayız. KIN & Partners olarak bu konuda sayısız vaka deneyimine sahip ortaklarımız ve ekibimiz ile müvekkillerimize uzun yıllardır çözüm üretmekteyiz.