Sosyal Güvenlik Hukuku

Sosyal güvenlik hukuku temel prensipleri itibari ile idari merciler ile işveren arasındaki ilişkiler üzerine kuruludur. İşveren ve idari merciler arasında herhangi bir uyuşmazlığın gerçekleşmemesi adına atılması gereken adım ve gerekli düzenlemelerin yapılması, bu sayede ilgili mevzuata en yüksek seviyede uyum sağlayıcı hukuki gerekliliklerin yerine getirilmesi KIN & Partners uzmanları ve avukatları tarafından verilen önemli bir hizmettir.

Sosyal güvenlik hukuku alanında verdiğimiz hizmetlerden bazıları:

  • Danışmanlık ve eğitim hizmetleri
  • SGK denetim ve hukuki risk raporu tanzimi
  • Asıl işveren- Alt işveren ilişkisine yönelik danışmanlık verilmesi,
  • Yabancı uyruklu personel çalıştırma ve izinleri ile ilgili danışmanlık verilmesi
  • İkamet izni alınması ile ilgili danışmanlık verilmesi
  • Emeklilik süreçleri ve emekli olma konularında danışmanlık verilmesi
  • İşyeri nakli ve devri hallerinde danışmanlık verilmesi
  • Sosyal güvenlik Mevzuatı Teşviklerinin takip edilmesi ve danışmanlık verilmesi