İş Hukuku

İş hukuku temel prensipleri itibarı ile işveren ve işçi arasındaki ilişki üzerine kuruludur. İşveren ile işçi arasında yaşanabilecek uyuşmazlıkların önleyici hukuk çatısı altında hukuk düzlemine oturtulması, KIN & Partners olarak en çok dikkat ettiğimiz noktadır. Bu anlamda işçinin ilk işe alındığı andan itibaren KIN & Partners uzman hukukçuları tarafından sürece dahil olunmakta ve dolayısıyla ileride ortaya çıkabilecek sorunlar hukuki düzlemde en düşük seviyeye indirgenmektedir.

İş hukuku alanında verdiğimiz hizmetlerden bazıları:

  • Danışmanlık hizmeti
  • İş Hukuku Uyuşmazlıkları
  • Sözleşmelerin incelenmesi ve tadili
  • İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili konular
  • Ayrımcılığın önlenmesi
  • Sözleşme feshi ve risk analizleri
  • Uluslararası iş gücü istihdamı danışmanlığı
  • Sendikalarla olan ilişkiler konusunda danışmanlık verilmesi
  • Personele yönelik mevzuat eğitimleri