ÇEŞİTLİLİK

Ofisimizde işe alım sürecinden, çalışma düzenine her aşamada çeşitliliğin korunması önceliğimizdir. Çalışanlarımızın farklı özelliklerini destekliyor ve bu çeşitlilik ile gurur duyuyoruz.

İşe alım sürecinde tüm adaylara eşit fırsat sunuyor; başvuruları ve adayları cinsiyet, cinsel yönelim, ırk, etnik köken, milliyet, engellilik hali dâhil hiçbir ayrım yapmaksızın değerlendiriyoruz. Aksine çeşitliliği destekliyor, ofisimizde renkliliğe kucak açıyoruz.

Yine çalışma düzeni içinde asla ayrım gözetmiyor, çalışanlarımızın kendilerini rahat hissetmeleri için her türlü imkânı yaratmaya çalışıyoruz. Terfi politikamız da tüm çalışanlarımıza eşit olarak terfi alma imkânı sunuyor.

Çalışanlarımızın yarısından fazlasının kadın olduğunu da belirtmek isteriz.

Çeşitliliğin ofisimize büyük katkı sağladığının farkında ve bilincindeyiz.