Aylık Bülten

Ağustos 2020

5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile Getirilen Yükümlülükler

5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (“İnternet Kanunu”) 31/7/2020 tarihinde 31202 sayılı Resmi Gazete’de yayınlandı. Meydana gelen değişikliklerle içerik sağlayıcı, yer sağlayıcı, erişim sağlayıcı ve sosyal ağ sağlayıcılarını yakından ilgilendiren, internet ortamında hukuka aykırı içeriği en aza indirgemeyi amaçlayan büyük çaplı regülasyonlar yapılmış ve yaptırımlar öngörülmüştür. İnternet Kanunu’nun...
Devamı ...

Temmuz 2020

OLAĞANÜSTÜ DURUMLARDA HLP (BARINMATOPRAK- MÜLKİYET) HAKLARININ KADINLARA ETKİSİ

Dünyanın birçok yerinde, kadınlar ve kızlar çocukları sınırlıekonomik varlıklar, eğitim ve iş fırsatları ile dezavantajlı durumdadırlarve kriz bittiğinde kendilerini eski normal sağlıklı dünyanın arkasında bulacakları bir gerçektir. Birçok kadın kayıt dışı sektörde çalışmakta veiş koruma, sosyal güvenlik veya sigorta yapılarına erişememektedir. Salgında, aile üyeleri arasında kadınların erkeklerden daha çok sorumluluk aldıklarını söyleyebiliriz. Ayrıca karantina ve kısıtlamaların uygulanmasıyla kadına yönelik şiddet ve baskılar artmıştır.Varlıklar açısında...
Devamı ...

Haziran 2020

YÜRÜRLÜĞÜ ERTELENEN KİRA SÖZLEŞMESİ HÜKÜMLERİ

 Özet: Bu çalışmada yürürlüğü 1 Temmuz 2020 tarihine ertelenen Türk Borçlar Kanunu (Kanun)’nun kira sözleşmelerine ilişkin hükümleri incelenecek ve hükümlerin uygulanmasının kira sözleşmelerine etkisi değerlendirilecektir. Giriş 2012 yılında yürürlüğe giren 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nda yer alan, kiracının tacir veya tüzel kişi olduğu işyeri kiralarına ilişkin bazı hükümlerin yürürlüğe girişi sekiz sene ertelenmiştir. Yürürlüğe girişi ertelenen Türk Borçlar Kanunu’nun 323, ...
Devamı ...

Mayıs 2020 | Sayı . 1

Hukuki Açıdan COVID-19

Çin’in Wuhan kentinde doğan ve hızla tüm dünyaya yayılan COVID-19 hayatımızı önemli ölçüde etkilemeye devam ediyor. Özellikle ekonominin bozulması ile birlikte hukuk alanında da etkileri gün geçtikçe artarak görülüyor. Ticaret hukuku başta olmak üzere, hukukun her alanında önemli değişiklikleri izliyoruz. Hatta bir yandan infaz kanununda yapılan değişiklik ile ceza hukukuna etki ederken, diğer yandan karantina sonrası boşanma oranlarının artması ile aile hukukuna kadar etki ettiğini söyleyebiliriz. Bununla birlikte, “Yeni Normal” kavramını sıklıkla duymaya ...
Devamı ...