Akademi

KIN & Partners Akademi eğitimi merkezine koyan ve teori ile pratiği sentezleme amacında olan bir KIN & Partners faaliyetidir. Bu faaliyetin amacı, hukuk fakültesi öğrencilerinin, gelecek planlamalarına yaşanmış örneklerle bir nebze de olsa destek olmak, multidisipliner ve çok yönlü eğitim programları ile kişisel gelişimlerine karşılık beklemeksizin fayda sağlamaktır.

KIN & Partners Akademi, faaliyetleri kapsamında; çok değerli akademisyenleri, iş insanlarını, değerli meslektaşlarımızı, genç hukuk fakültesi öğrencileri ile buluşturmakta ve misyonunu gerçekleştirmeye gayret göstermektedir.

KIN & Partners Akademi, faaliyetleri çerçevesinde gençlerin kişisel gelişimlerine destek sağlarken, aynı zamanda topluma erdemli ve gelişimini en üst düzeyde tamamlamış genç hukukçular kazandırmaya çalışmaktadır.

Aşağıda yer alan katılım şartlarını sağlıyorsanız, açıklanan tarihlerde siz de başvuru yaparak KIN & Partners Akademi’ye katılabilirsiniz

AKADEMİ KATILIM ŞARTLARI

  • KIN & Partners Akademiye, İstanbulda yer alan üniversitelerin 2. 3. ve 4. sınıf Hukuk Fakültesi öğrencileri başvurabilir.
  • Akademiye katılım 30 kişi ile sınırlıdır. Akademiye katılacak olan başvuru yapan öğrenciler, bize gönderecekleri niyet yazılarının değerlendirilmesi sonucunda seçilecektir.
  • KIN & Partners Akademi devam ettiği müddetçe, faaliyet dönemi boyunca en az % 80 katılım zorunludur. Aksi durumda ilgili öğrenci akademi kapsamından çıkartılır.
  • KIN & Partners Akademi devam kıstasına uyan katılımcı öğrencilere, KIN & Partners Akademi Bitirme Sertifikası verilir.
  • KIN & Partners Akademi faaliyet dönemi başlangıç tarihi ile faaliyet kapsamı, KIN & Partners internet sayfası üzerinden ilan edilir.